O festivalu

Aktuální, interaktivní, moderní, pestrý, odvážný, český
i světový – takový bude letošní festival Opera Nova.

Festival Opera Nova je přehlídkou současné české a zahraniční operní tvorby. Letošní ročník přináší řadu vynikajících operních novinek a inovativní festivalový koncept, který má za cíl propojit operní tvorbu s dalšími druhy moderního umění a tématy, která hýbou současnou společností.

V rámci festivalu zazní tři světové a dvě české premiéry. Festival zahájí 14. června premiéra opery György Ligetiho Le Grand Macabre, která je považovaná za jeden z milníků operní tvorby 20. století. Na tuto premiéru naváže mimořádná performance Lukase Ligetiho a jeho hostů s názvem Ligeti Late Night, v rámci které zazní nová semi-improvizovaná kompozice z dílny tohoto mnohostranného umělce. Následně uvedeme operní novinky českých a zahraničních autorů. Představíme díla Jiřího Trtíka a Šimona Vosečka vytvořená na objednávku Národního divadla. V české premiéře uvedeme komorní operu The Yellow Wallpaper britské skladatelky Dani Howard, která byla v loňském roce uvedena v legendárním londýnském divadle Sadler’s Wells a také v rámci operního festivalu v Kodani. Pro letošní ročník festivalu vznikla rovněž nová dětská opera s názvem Motýli z Terezína z dílny francouzského dirigenta a skladatele Charlese Baumstarka jako novodobá verze slavného Brundibára Hanse Krásy.

Festival Opera Nova, který je součástí oslav Roku české hudby 2024, je místem setkání výjimečných českých a zahraničních umělců převážně nastupující generace. Těšit se můžete například na pěvce Logana Lopez Gonzaleze, Williama Morgana, pěvkyně Bellu Adamovou, Clare Presland, Arnheiður Eiríksdóttir, Eir Inderhaug, designéra Maxima Velčovského, dirigentku Stephanii Childress, klavíristku Terezii Fialovou či violoncellistku Hanu Baborákovou. Orchestr Národního divadla a Orchestr Státní opery doplní STRO.MY Ensemble a Kühnův dětský sbor.

Součástí poslání Opery Národního divadla a Státní opery je představovat široké veřejnosti současné operní umění a podporovat rozmanité tvůrčí aktivity v této oblasti. Jako součást této vize chceme postupně uvádět v Praze nejvýznamnější operní díla 20. a 21. století, která se již stala moderní klasikou, i nová díla vznikající na objednávku Národního divadla, a to nejlepší z operní tvorby posledních let. Naším cílem je představovat operu jako stále aktuální a živé umění, které odráží současné světové kulturně-společenské dění a dotýká se tedy bezprostředně každého z nás.

Významným prvkem festivalové dramaturgie v letošním roce jsou moderní technologie, které doplní a ozvláštní festivalové produkce prostřednictvím video designu, světelných efektů či virtuální reality. Několik produkcí se uskuteční mimo prostory první scény a Národní divadlo opět vyrazí za milovníky opery a současného umění mimo své hlavní budovy. Hrát se bude ve Státní opeře, na Nové scéně Národního divadla, v Divadle ABC a Divadle Bez zábradlí. Součástí konceptu festivalu bude rovněž důraz na udržitelnost v současném operním a divadelním provozu a návštěvníky čeká celá řada doprovodných akcí včetně neformálních společenských setkání, diskusí, promítání a performancí.

Dalším pilířem festivalu jsou celospolečenská témata dneška. Ať už se jedná o problematiku sociální nerovnosti, předsudků vůči jinakosti, postavení žen ve společnosti, ale i téma křehkého duševního zdraví v současné rychle se měnící době. Zároveň si uvědomujeme, že naše přítomnost vychází z naší minulosti, se kterou je neoddělitelně spojena. Proto dramaturgie festivalu reflektuje i významné historické události. Letos je to například 100 let od úmrtí spisovatele Franze Kafky, či život a tragické osudy dětí v koncentračním táboře Terezín. 

První dva ročníky festivalu se uskutečnily v letech 2018 a 2019.

VíceMéně

Program
14/6
GYÖRGY LIGETI
LE GRAND MACABRE
Státní opera, 19.00
Další termíny: 16/6 , 22/6
LIGETI LATE NIGHT
Místo bude upřesněno, 22.00
15/6
JIŘÍ TRTÍK
KAFKŮV DOPIS OTCI
Nová scéna, 20.00
17/6
ŠIMON VOSEČEK
STVŮRY
Divadlo Bez zábradlí, 20.00
18/6
CHARLES BAUMSTARK
MOTÝLI Z TEREZÍNA
Státní opera, 09.00 a 11.00
Velký sborový sál
Představení pro děti a školní skupiny
Rezervace přes e-mailovou adresu skoly@narodni-divadlo.cz
Další termíny: 19/6
DANI HOWARD
THE YELLOW WALLPAPER
Divadlo ABC, 20.00

Již brzy